Taidosto osk –nimisen osuuskunnan säännöt


1 § Toiminimi ja kotipaikka


Osuuskunnan toiminimi on Taidosto osk ja sen kotipaikka on Ikaalinen.

2 § Toimiala


Osuuskunnan tarkoituksena on toimia käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteistyöverkostona, joka tarjoaa jäsenille puitteita yrittäjyyden oppimiseen ja harjoittamiseen.
Osuuskunta toimii ensisijaisesti yhteistyössä Ikaalisten käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen kanssa.


Osuuskunnan toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa käsi- ja taideteollisuusalan palveluja, puusepän-, metallisepän- ja asesepänalan palveluja, vaatetus- ja tekstiilialan palveluja, soitin-, puuveneen-, ja mallinrakennusalan palveluja, lasialan palveluja,
rakennus- ja huonekalurestaurointialan palveluja, kuvituspalveluja ja graafista suunnittelua, muotoilu- ja mallinnusalan palveluja, viestintä- ja uusmedia-alan palveluja, sisustuspalveluja ja tekstiilisuunnittelua.

Osuuskunta voi harjoittaa myös seuraavia palveluja:

1. Toimisto-, kirjanpito-, tilintarkastus-, ym. tilitoimisto- ja yrityspalvelut sekä atk-palvelut.

2. Sähkö-, puhelin-, tietotekniikka ja elektroniikka-asennus- ja huoltopalvelut.

3. Uudis- ja korjausrakennus-, isännöinti-, kiinteistöhuolto-, rakennussuunnittelu- ja muut rakennusalan palvelut.

4. Maisemanhoito-, suunnittelu- ja toteutuspalvelut, metsänraivaus sekä muut metsäalan palvelut.

5. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, niihin liittyvät yksilölliset ja monipuoliset suunnittelu-, toteutus- ja projektipalvelut.

6. Ravintola-, suurtalous-, pito- ym. ravitsemusalan palvelut, sekä kioski- ja majoituspalvelut.

7. Pien- ja kotitalouskoneiden korjauspalvelut.

8. Ajoneuvo-, työkoneasennus- ja erilaiset metallialan palvelut.

9. Louhinta- ja maanrakennusalan työt sekä valvontapalvelut.

10. Video- ja valokuvausalan palvelut.

11. Viihdealan ohjelmapalvelut.

12. Postinjakeluun ja lajitteluun liittyvät palvelut
sekä muut kuljetusalan palvelut.

13. Liikealan palvelut.

14. Maatalousalaan liittyvät palvelut.

15. Yritysten ympäristön ja jätehuollon suunnittelu- ja toteutuspalvelut.

16. Luontomatkailu-, kilpaurheilu-, eräopas- ja niihin liittyvät väline- ja laitevuokrauspalvelut.

17. Valmistavan teollisuuden alihankintapalvelut.

18. Toimihenkilöiden työnvälitys- ja työvoiman vuokrauspalvelut erilaisiin tehtäviin.

19. Kaikkiin edellä mainittuihin tehtäviin liittyvä koulutus-, ohjaus-, opetus-, konsultointi- sekä julkaisutoiminta.

20. Kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyvä tuotteiden suunnittelu ja valmistus.

21. Kaikkien edellä mainittujen alojen hankinta-, osto- ja myyntitehtävät sekä tuonti- ja vientitehtävät ja edustukset, agentuurit sekä markkinointitehtävät.

22. Kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyvä tukku- ja verkkokauppa. Osuuskunta voi harjoittaa kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa. Osuuskunnan palveluja voivat käyttää myös
ei-jäsenet. Osuuskunta voi ostaa ja omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.


3 § Jäsenyyden hankkiminen ja jäsenyydestä erottaminen


Osuuskunnan jäseninä voivat olla luonnolliset henkilöt, yritykset tai yhteisöt. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos jäsen

1. saamastaan varoituksesta huolimatta rikkoo säännöissä olevia määräyksiä vastaan

2. ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa

3. on aikaansaanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa.